ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2022
MIAŁKOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: lp M. miałkość; D. miałkości; B. miałkość
Znaczenia:
1. »o wodzie: płytkość«: A/ by też dobrze wszytko nád ich nádźieię pádło/ tedy ieszcze w okrętách y ármaćie swoiey potężney morskiey śiłá dufáli/ bacząc iáko Rzymiánie áni okrętow/ áni wiádomośći mieysc bitwie sposobnych máią/ áni kędy brody/ miáłkość/ porty/ ábo insuły leżą/ wiedzą/ y iáko náostátek ináksze iest żeglowánie w ćiásnośćiách morskich/ niżeli ná wálnym y otworzystym Oceanie vważáiąc. CezWargFranc 60. Tákże też rozumieią iż Ocean od pułnocy pospolićie iest głębszy/ á niż ten co od południá: y záś o Ethiopskim więcey trzymáią/ á niż o Atlántskim: tákże iż morzá ktore niemáią wyspow/ są głębsze/ á niż owe ktore máią: y że też wielkość wyspow máłych/ okázuie miáłkość wody. dla ktorey przyczyny Golfo ábo morze Mexikáńskie/ muśi być bárzo miáłkie/ tákże y odnogá Bárbáriyska/ y morze Máldiwskie/ y Ocean Eoo/ ná ktorych wyspow iest bez liczby práwie. BotŁęczRel II 4.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiBo mało nie wszyscy pobłądzili: jedni dla niepotęgi. drudzy dla bojaźni, drudzy dla miałkości dowcipu, a niektórzy źli synowie złotem już przemożeni. HerburtStrzałaCz II 166. Ptolomeus obrawszy sobie Mátemátykę między náukámi/ dáremnieyszych bydź nie rozumiał nád Theologią yPhizykę. Iednę/ dla wysokośći iey á miáłkośći rozumu naszego: drugą dla odmiennośći y niestátecznośći wszytkich rzeczy ná świećie. PetrJWod 4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER