ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2017
POSPOLITY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp D. m pospolitego; n pospolitego; B. ż pospolitą
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: [Architektura] pospolita: Architektura [...] dzieli się na Architekturę Kościelną [...] pospolitą [...] woienną. BystrzInfElem C4v. ▲ pospolity aforyzm: Według pospolitego afforyzmu; non iacet in molli veneranda scientia lecta. MikSil 284v. ▲ aksjoma pospolite: Axioma pospolite: In dubiis benignius interpretandum. SolGeom II 144. [...] áby [...] umieli poznawáć choroby, náczym wszystká rzecz należy, według áxiomá pospolitego. Medicus in tantum bene curat, in quantum bene cognoscit. CompMed 3.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: gospoda pospolita: Gospodá pospolita/ gościnny dom/ gościniec. Hospitium [...]. Inuitare hospitio, discedere ex hospitio [...] Taberna diuersoria [...] Kárczmá aliud est. Szynkowny dom. In pagis Poloniae utrumq[ue] simul est, et in oppidis. Kn 204. w gospodzie pospolitey ma gospodę. T III 408. ▲ pospolite ruszenie »powszechna wyprawa na wojnę szlachty posiadającej ziemię«: WMMPanu nic nie mowiono choc 40 000 Talerow od Posła Francuskiego wziąłes, I ta to iest racyia czemu się WMM Pan boisz ruszyc Pospolitego Ruszenia. PasPam 194v. Wici na Pospolite Ruszenie wyszły. PasPam 235. ▲ pospolite ruszenie »szlachta (oraz sołtysi) zobowiązani do udziału w wojnie wraz ze swymi pocztami z tytułu posiadania ziemi«: Wolałbym paść Swynie nizeli z Pospolitego Ruszenia kommoderowanych prowadzić na Podiazd. PasPam 238. ▲ pospolitym ruszeniem »o psach myśliwskich: gromadą«: Charty były [...] tak rącze ze nie trzeba było nigdy zmykać do zaiąca y do liszki tylko iedno Ktore kolwiek alternatą [...] Do wilka zas to iuz Pospolitym Ruszeniem. PasPam 256. ▲ bez pospolity: BEz w drzewo wyrasta: Ieden pospolity/ który przy płotách/ przy párkánách roście. Drugi czarny/ ábo leśny/ ábo czérwony. Iest trzeci wodny/ Káliná. SyrZiel 1504.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POSPOLITA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest właściwe«: Ten Appetit zły troiákim rodzáiem lekow bywa znieśiony: naprzod ditą przećiwną według wilgotnośći zbyteczney ktoreykolwiek będącey/ wszytkim wobec/ iednák to pospolita ma być/ áby vżywáły pokármow mierno/ á dobrych/ nie tłustych/ nie słodkich/ áni też tákich/ ktoreby się bárdziey wsmrod niż w pokarm obracáły [...]. CiachPrzyp Bv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: