ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2021
MIESZANINA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: MIESZANINA, MIĘSZANINA
Słowniki:
L, SWil, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: lp M. mięszanina; D. mięszaniny; C. mieszaninie; B. mięszaninę; N. mieszaniną; Ms. mieszaninie; ~ lm M. mięszaniny; D. mięszanin; C. mieszaninom; B. mięszaniny; N. mięszaninami; Ms. mieszaninach
Znaczenia:
»zamęt, zamieszanie«: Zatym JMP. rogoziński rzekł: »Miłościwy P. Wojewodo krakowski! a więcby to tylko wczorajsza ceremonia tak wielkie mieszaniny uspokoić miała i nie miałoby się to na świat pokazać, co nas tak potrwożyło? Boże, tego nie daj; potrzeba i przed panem i przed Bogiem stanąć statecznie«. OpisDostCz III 168. Czym trochę się nieboszczyk był uspokoił, a potym też ta wzwyż opisana mieszanina nastąpiła. Day Boże aby za tą odmianą nieodwłocznie a szczęśliwie się skończyła z owymi ludźmi sprawa Rzpltey z gruntownym utwierdzeniem pokoiu. SulListyKoniec 233. Panowie Moskwa widząc mięszaniny I Cięszkość na nas bez zadney przyczyny Zaczęli woynę że by nas zniszczyli. PasPam 110v. Niemaiac nic pozyciu swym Milszego nad Miłość Poddanych naszych, y ich przeciwko nąm Uprzeymą podufałość. Do ktorey aby na czasy potomne ustępu zadnego nieczyniły teraznieysze mięszaniny [...] wszystkie takowe niesmaki y urazy [...] daruiemy. PasPam 210v. Iesli ktore kolwiek z pomięnionych [dóbr] komu kolwiek lubo z okazyiey zewnętrzney mięszaniny były przywrocone y Pomięnione Iura Caduca [przywileje kaduczne] [...] kasuięmy y Annihiluęmy. PasPam 211. Trwała ta mięszanina aż do nocy. MatDiar 323.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: zewnętrzna mięszanina:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas