ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2020
EKSARCH, EKSARCHA rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1740
Formy: lp M. eksarcha; D. eksarchy; N. eksarchem; eksarchą; ~ lm M. uż. osob. eksarchowie; D. eksarchów; N. eksarchami
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDuchowieństwo tego Pátryárchy iest złożone z niektorych Duchownych nie wielu, y niektorych Mnichow mieszkáiących w Dámásku, ktorzy mu zá Urzędnikow służą, y posyłá ich pod imieniem Exárchow dla wybieránia powinnosci od swoich Metropolitow, Włádykow y Papáłow. ŁubŚwiat 571.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiW ROMANDIOLI Prowincyi iest Głowne Miasto RAWENNA, bardzo starożytne, z tąd przysłowie iest Ravenna antiqua, ná mieyscu błotnistym, ieszcze (iako nie ktorzy twierdzą) od Tubala Lamechowego Syná założone; gdźie po upadku Cesarstwá Rzymskiego, Greccy Cesarze swoich trzymali EXARCHOW, to iest Námiestnikow. ChmielAteny II 172.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM