ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2020
PRZYLGNĄĆ, PRZYLEGNĄĆ czas. dk
Warianty fonetyczne: PRZYGLNĄĆ || PRZYLNĄĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1629
Formy: cz. przy. pr. lp 3. os. przylnie; ~ im. uprz. przylegnąwszy; przyglnąwszy
Znaczenia:
»przygarnąć, wchłonąć«: Woskiem też podlepiona bywa czy woskowa: Taka do kożdej .głowy przylgnąć jest gotowa. RzeczRef . Smyk [...] Non fuit Autolyci (furis) tam piceata manus, Martial. przylnié mu do ręki wnét co. Kn 1034. ...od którego [knota] zagrzana woda parę puści przez rurę HF do konchy BEC, a ta przylegnąwszy gorzałkę wyrzucać ją będzie na powietrze... SolArchB 406. My do stop twoich iáko proch nikczemny Przyglnąwszy: poydziem z tey doliny ziemny. ChrośAm VII, 4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PRZYLGŁY
im. przym. prze.
Formy: lm lm M. nmos przylgłe
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji...czwarteg[o] [dnia] gwałtem y prędko odedrzeć/ że przylgłe strupy zostáną ná plastrze... SyrZiel 935.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

PRZYLGNIĘTY
im. przym. prze.
Formy: lp lp B. n przylgnięte
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji...koło wozowe impetem swego obrotu odbiia błoto przylgnięte. BystrzInfCosm A4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK