ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2022
TRZYSTA licz.
Słowniki:
nie notują
Formy: M. trzysta; trzy sta; D. trzechset; trzech set; trzystu; B. trzysta; trzy sta; mos trzechset; N. trzema sty; trzoma sty; trzemi sty
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTákże Anzelmus w Angliey o Troycy ś. kśięgi pisze/ y inszy przezacni y święći po nim/ iáko Richárdus de Sancto Victore, ktory kśięgi też o Troycy ś. nápisał/ y Bernát ś. y Thomasz ś. z Aquinu/ y Bonáwenturá/ y inszy przed trzemi sty lat Scholastici Theologowie/ w rozmáitych stronách zgodnie o tym Artykule Troycy ś. y bostwá Chrystusowego mowią y piszą. SkarZaw 25-26. Teraz tu Kśiążę wjedźie ze trzemá sty koni. VolcDial 58v. A ná pierwszą woynę Kárthágińską kiedy popisowánie było/ dwádźieśćiá y dźiewięć tyśięcy/ trzy stá y trzydźieśći person. CezPiel 35. Ieśli wolno prawdę w obronę prawdy wymowić/ wszyscy SS. Oycowie/ y wszelki Práwosławnych y świętych mężow Synod żadnym sposobem inszego wiáry ográniczenia/ swych słow záżywszy/ nieprzywnieśli/ iák wy áż názbyt głupie/ á práwie száleiąc mowićie/ ále toż y iedno ono pierwsze/ ktore od trzech set y ośmnastu świętych Oycow iest vchwalone bárziey zmocnili/ obiásniáiąc ie/ y iákoby odkryćiey wykładáiąc/ dla tych/ ktorzy ie/ y iego dogmátá złym wykłádánim ku swey niezbożney opiniey náćiągáią. SmotApol 143. Jakoż bronią się tamci ludzie bardzo dobrze, i z samego regimentu błękitnego już mu do trzechset zabito; niewątpię, byle im tylko munitij stawało, którą muszą hojnie szafować, że nieprzyjaciel, gdyż mu i miny daremnie poszły, nieodniesie za pomocą bożą pociechy. KoniecSListy 132. A żył zgádni iák w iednym człowieku iest wiele: Trzystá sześćdźieśiąt y pięc/ kto spyta rzeć śmiele. OlszSzkoła D4. [...] y ná trzy sta vbogich/ ktorym służyli Prałaći/ Sláchta/ y Patres, dano obiad we Czwartek na dźień świętego Micháłá/ pod gankámi Cmintarza Collegij Romani, y inne iałmużny skryte dawano vbogim/ dziewkom/ Wdowom/ y drugim osobom wstydliwym. RelBar Ev. Tam został Kochanowski we trzechset piechoty, Tam Rożen i gotowe w placu cztery roty; Brak wojskowych pachołków, z długą strzelbą przy tem, Po wałach obozowych i jemu zaszczytem. PotWoj1924 210. Ten pod lasem na stronie szańc usypał mały, Gdzie z trzoma sty piechoty i ze dwiema działy Przypadł, i tak nieznacznie, choć imo oń biegły Nieraz tureckie ufy, wżdy go nie postrzegły. PotWoj1924 269. Powiedźiał ná koniec/ iáko niewątpi/ że wypełniwszy trzy Tyśiące/ trzystá sześćdźieśiąt y pięć lat/ iáko się duszá iego ná wędruie po całym świećie/ y z ćiáłá wielbłądźiego przeydźie do inszego/ zá czásem znowu wnidźie w człowiecze/ ále nie rowno czystsza y doskonálsza/ niżeli kiedy przed tym byłá. RicWielJMon 166. Ale iak z trzystu Fabiuszow niegdy na woynie pobitych, tak z tych Lańkastrow Domu, iak Fenix z popiołow powstawszy, y zostawszy Henryk VII, zwyciężył y zabił w batalii Rycharda III Krola z Domu Eboraceńskiego, albo Yorskiego, y zaślubił sobie Corkę pozostałą Edwarda VI z Domu Eboraceńskiego albo Yorskiego, sobie poty przeciwnego. ChmielAteny III 55.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER