ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2021
SZEŚĆSET licz.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1608
Formy: M. sześćset; sześć set; D. sześciuset; sześciu set; sześci set; B. sześćset; sześć set; mos sześciu set; N. sześciuset; sześcią set; Ms. sześciuset
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiBo rzeká Aldwabis/ właśnie w cyrkiel/ niemal wszystko miásto obeszłá/ ostátek gdźie nie leie/ mieyscá iest ná sześćset stop/ á tám leży gorá ták wysoka/ że iey kráie/ obie stronie brzegow rzecznych zástępuią/ około niey też mur idąc/ ná kształt iest zamku/ y ták gi z miástem złącza. CezWargFranc 25. Kędy swoy vpadek/ y zginienie przypomináiąc/ to wnośili/ że z sześći set Senatorow/ tylko sie trzey wroćili z tey woyny/ á z sześćidźieśiąt tyśięcy żołnierzá/ ledwie pięć set do potrzeby sposobnych zostáło. CezWargFranc 51. Roskazał tedy żeby wydáli broń/ do czego gdy sie wszyscy nászy obroćili/ z drugiey strony miástá/ Adkántuan Krolik z sześćią set mężow sprzyśiężonych wypadł. CezWargFranc 68. Ponieważ to, co przez sto pięćdzieśiąt świętych Oycow w tym kroluiącym mieśćie, y sześćiu set trzydźiestu w Chalcedonie zebránych, postánowiono iest, stwierdzamy áby stolicá Konstántinopolska rowne przywileiá z stolicą stárego Rzymu miáłá, y w Cerkiewnych spráwach, iáko y tá niech będzie wywyższona, wtora będąc po oney, po ktorey stolicá wielkiego miásta Alexándryiskiego, potym Antiochiey, a po oney Hierozolimskiego miástá. SmotLam 41. Nakształt miesiąca jest port wielki i przestrony, Który na milę wkoło idzie urobiony; Weście na sześć set kroków, jako powiadają, I dwa zamki ma, kędy rogi się schadzają, Gdzie się rogi schadzają oba, a tak stoi, Że się żadnych niepogód i wiatrów nie boi Okrom południowego; miasto postawione, Jako teatrum, idzie w górę wyniesione. ArKochOrlCz II 101. Iest ich wszytkich około piąćiu álbo sześćiu set. RicWielJMon 233. W Grodnie w sześciuset kawaleryi sam swą osobą kroi szwedzki most odebrał, z miasta sześć pułków moskiewskich wypędził. ZawiszaPam 258. Sześć set koni y teráz tam się pomieści. ChmielAteny II 536. Sześć miał wojska tysięcy Zygmunt i z okładem, Pieszych i konnych Niemców, prywatnym nakładem Którzy zaś swej ojczyźnie k'woli, k'woli Bogu Szli za nim: pierwszy Janusz książę na Ostrogu, Sześćset jezdnych i pieszych ludzi w dobrej sprawie; Tylo drugie Dominik książę na Zasławie, Pod ćwiczonych rotmistrzów prowadzą dozorem; Każdy z nich stał osobnym od króla taborem. WojakDysk 97. Tám z sześciuset żołnierzy wiernych przemieszkiwał, W skromności ich trzymáiąc Synámi názywał. DrużZbiór 47. Prawem dziedzicznym dostała mi się po rodzicach maiętność mierna, ta według powszechney tradycyi, od czasow ieszcze Gwilhelma Zwyciężcy, w iednakowey zawsze zostawała y zostaie porze, od lat albowiem blisko sześciuset w possessyi familii moiey iest, y co osobliwa, tego mienia żaden z przodkow moich, ani zmnieyszył, ani przyczynił. Monitor 9.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER