ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020
OSIEMSET licz.
Warianty fonetyczne: OSIEMSET, OŚMSET
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1608
Formy: M. ośmset; ośm set; D. ośmiu set; ośmi set; B. osiemset; ośmset; ośm set; N. ośmią set
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNá to/ ile baczył potrzebę/ żołnierzá zostáwił/ sam z czteremá ochoczymi y łácnieyszymi zastępámi/ z ośmią set konnych ná Trewiry iáchał/ iż áni ná Seymikách bywáli/ áni co kazano dźiáłáli/ y owszem powiádano/ że Niemce Zareniany námawiáli y porozumiewáli sie z nimi. CezWargFranc 93. Było sámych Rádnych Pánow/ ktore zwáli Consules, ośm set ośmdźieśiąt śiedm. CezPiel 3v. Ośm set miał konnych/ ktorzy go słucháli/ Wszystkich od piękney Kámpáńskiey gránice. TasKochGoff 15. Pod dwa tysiąca tych wilków chowanych, ośmset tureckich janczarów tam było. PotMuzaKarp 29. Woysko ich na sto tyśięcy ludźi miáło/ á w Kátolickim i dźieśiątey częśći tego nie było/ ále tylko około ośmi set iázdy/ tyśiącá Piechoty. KwiatDzieje 29. [...] ponieważ inni, kray dálszy pustoszyli, wszystek złupił, Dusbruch u Stryikow, fol: 315. Koiałow. p. 1. lib. 6. w roku potym 1319. w ośmset koni Prusy naiechał, luboć mu powrácáiącemu z plonem, coś ludźi utrącono y zdobyczy odbito. NiesKor II 23. Rachując zaś prowizję od tychże, drugie, prezenta najjaśniejszemu królowi jegomości pruskiemu, weksle na czterdzieści tysięcy sześć osiemset złotych, summa summarum tedy przeze mnie wyliczonych a parte ekspens prawnych i podróżnych, tudzież prowizji panu Saturgusowi, czyni 6.051.400. RadziwHDiar 120. SZOSTY CUD SWIATA TURRIS PHARIA, toiest Wieża albo Latarnia Morska, oraz strażnica na Insule Pharos między Nilem rzeką w Egypskim Krolestwie, nie daleko Alexandrii, dziwney wysokości, piękności y inwencyi, dla wygody żeglarzow, w Nocy ná wszystkie strony swiatło toiest Latarnie y kagańce maiącá Wymurowana z białego Marmuru na skale sumptem Ośmiu set talentow od Ptolomeusza Filadelfa Krola Egypskiego. ChmielAteny1755 I 668.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER