W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2013
DAKTYLOWY przym.
Warianty fonetyczne: DAKTYLOWY, DAKTYŁOWY
Słowniki:
SXVI (daktylowy), T (daktyłowy), L (daktylowy; pod: daktyl; bez cyt.), SWil (daktylowy), SW (daktylowy), SJP (daktylowy) notują
SStp, Kn nie notują
Formy: lp M. m daktylowy // daktyłowy; ż daktyłowa // daktylowa; n daktylowe
Znaczenia:
»związany z  →daktylem«: Daktyłowy. Datteln. de datte. § Daktyłowa pestka. T III 207.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: daktylowa kostka (sz. zm.) »pestka«: Daktylowa kostka w wysokie palmowe drzewo się obraca. SaadiOtwSGul 2. Item do bielenia y czyszczenia zębow służą te rzeczy. Chleb pszeniczny upalony, Pumex kilkákroć rozpalony y gászony, Korale czerwone, kostki Daktyłowe, Popioł z Lulki po wykurzeniu Tytuniu. PromMed 24. ▲ daktylowa pestka: Daktyłowy. Datteln. de datte. § Daktyłowa pestka. T III 207. ▲ daktylowe drzewo »palma«: Daktilowe drzewo Palma LodDict 15.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM