ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2020
PRZYPALENIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy: lp B. przypalenie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTákowe ćiáłá są krwiste/ y cholerycżne/ ktore prędko przypalenie y rospalenie mogą pocżuć: iesliż ieszcże do tego będą pomágáć ták trunkámi/ iáko y potráwámi bárzo gorącemi. SykstCiepl 204.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz przypalanie.
Autor: PK