ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2021
ICHMOŚĆ rzecz. m albo ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1608
Formy: (czasem nieodmienny) lp D. m ichmości; ~ lm M. m uż. (n)osob. ichmości; uż. osob. ichmościowie; ichmoście; m albo ż uż. (n)osob. ichmość; D. m ichmościów; ichmości; ichmość; C. m albo ż ichmościom; B. m uż. osob. ichmościów; ichmości; m albo ż uż. (n)osob. ichmość; N. m ichmościami; ichmość; Ms. m ichmościach; ichmości
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWierzę, żeby księża Ichmości radzi do sejmu, aby to, jako i wszytko, skutku nie wzięło nigdy i na wieki in controverso zostało; ale nie pójdziemy tam, gdzie Ichmości chcą. JezuitRespCz III 93. Lecz ia o Dworskich tak ani śmiem gadać, Także o Xięży, bowiem się spowiadać Człek musi, y ztąd wielkiey się obawia Pokuty, zwłaszcza kiedy nie rad mawia Nazbyt Pacierzy, ani siła pości Słusznie nic niechce pisać o Ichmości. OpalŁPoeta B. Posłałem potym Plenipotentią, ná śiedmi IchMośćiow z Stanu Duchownego, ná dwoch z Swiedzckiego, zdáiąc się ná IchMośćiow wewszystkim, oddána tá Plenipotentia przez Iego Mośći Páná Woiakowskiego Chorążego Przemysłkiego, do rąk Iego Mośći Kśiędzá Primásá, przy IchMośćiach wszystkich, y to nic niepomogło. LubJMan 143. Do żadnego z ichmości nie piszę, ani do jmp. łowczego, zachowując sobie do bliższej konferencji. SobJListy 108. Owo zgoła, jakom ja powiadał, że ten naród pyszny, a na chrześcijaństwo zawzięty, nie myśli ni o czym, jeno o generalnej ruinie i zgubie; czego aby im P. Bóg nie dopuszczał, pisać do ichmość ks. biskupów, aby osobliwe modlitwy po diecezjach zapowiedzieli. SobJListy 444. Książęta ichmość także pozdrawiam. SobJListy 535. „Dobosz! obudź ichmości do wałów; Niechaj każdy przy swoim zbrojno stawa koszu; Nie mijajże żadnego namiotu, doboszu!” PotFrasz3Kuk II 633. A poniewasz záczęlismy Tráktat z Ichmośćiámi Pánami Kommissarzámi I. K. M. necesse est continuare, kiedy ná dźieśieyszey relátiey zasadzone są Consilia násze, więc upraszam Ichmośćiow Pánow Posłow naszych o relátią, qua subsecuta Ichmośćiow Pánow Mediatorow declaratia. RelŁow B. Skończywszy tedy ten terazniejszy Testament móy y dobrowolną Intentią moię światu obiaśniwszy, ręką moią własną przy pieczęci moiey podpisawszy, aby się Ichmośći Panowie Przyiaciele dla utwierdzenia doskonałego podpisali uprosiwszy, zostawuię sobie w tym pismie salvum et integrum jus et potestatem tę ostatnią wolę moię immutandi, augendi, diminuendi, et cassandi, ieżeli tego potrzeba będzie. KoniecJATestRak 408. Na nowe lato było u mnie dość gości, jako to: jp. podkomorzy miński z panią jejmością, jpanna stolnikówna w. księstwa lit. i insi ichmoście. ZawiszaPam 44. Do czego suo tempore przymówimy się, mając i my w instrukcji swojej tęż samą materią zaleconą, aby władza ichmościów panów hetmanów, juxta jura antiqua, salva repartitione, regulamine nienaruszenie zachowana była. ZawiszaPam 400. I my mamy sobie w instrukcyach naszych zalecone restitutionem władzy hetmańskiéj ad pristinum statum, gotowiśmy na ten czas dopomódz ichmość panom sandomierskim, których prosił, aby praescriptum ordinem sejmowania invertere nie raczyli. ZawiszaPam 402. Potym parami Nayjaśn Krolestwo Ichmość z wszystkim Państwem Distinctioris Dignitatis według trafionego o precedencyą losu przenieśli się do ogrodu pod Salę na Kolumnach stoiącą, y tam kolacyą jedli, podczas ktorey znowu się Trąby, Kotły y cała Kapela przy Aertyleryi odgłośie słyszeć dały. GazPol 1736/94, 1. Ichmość panny Charitatis chełmińskie InwChełm 41. Są też przytomni ichmościowie Ginter, wojski, z samą de domo Rdułtowską, Pruszyński, Ratomski, Ottenhauz i Krukowski. RadziwHDiar 25. Miałem dość trudności z ichmość panami oficerami ratione pewnej między nimi emulacji, którą mą pańską nad tymiż zagrodziwszy i odtąd by nie byli, zakazawszy, ręką, pogodziłem. RadziwHDiar 72. Ja zaś tak Kaznodzieiom y Spowiednikom, iako Auditorom y Panitentom, zarowno odpowiadam: mowiąc y przyznaiąc Ichmośćiom, że trudno wilkiem orać, y od wiekow zaniedbane od wszelkich kondycyi Ludzi prace y trudy, a na samego ubogiego Chłopka, przez oczywistą oppressyą włożone, teraz na wszystkich, bez excepcyi ludzi, narzucać [...]. GarczAnat 38. Stan zaś mieyski, ták w stołecznych, iáko y pártykularnych Miástach, nieuważaiąc ná naturę stánu swego od Pána BOGA dysponowanego y postánowionego, áby wszelkich Rzemiesł wársztatowych exercitio wszystkim stánom supplementował y prowidował necessaria, nie tylko muneri et professioni suae zádosyć nieczyni, ále przy emulacyi z Jchmość Pánami Szlachtą w stroiach y modach wiele pieniędzy w Cudze Państwa evehit zgwáłtowną pospozycyą tylu Konstytucyi: iáko to Anni 1613. fol. 23. lex sumptuaria Anni 1620. fol. 11. Anni 1620. fol. 20. Anni 1655. fol. 37. Anni 1683. fol. 6. GarczAnat 123.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW