W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2009
BAALOWY, *BAALÓW przym. od BAAL
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp M. m Baalowy; D. n Baalowego; lm M. mos Baalowi; B. mos Baalowych
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dom Baalowy, dom Baalów: I zeszli się wszyscy chwalcy Baalowi, tak że nie został żaden, któryby nie przyszedł. I weszli do kościoła Baalowego, a napełniony był dom Baalowy od końca aż do końca. BG 2Krl 10:22. Potem wszedł wszystek lud do domu Baalowego, i zburzyli go, i ołtarze jego, i bałwany jego połamali, Matana także kapłana Baalowego zabili przed ołtarzami. BG 2Krl 23:17. ▲ minister Baalowy: ▲ chwalca Baalowy: I zeszli się wszyscy chwalcy Baalowi, tak że nie został żaden, któryby nie przyszedł. I weszli do kościoła Baalowego, a napełniony był dom Baalowy od końca aż do końca. BG 2Krl 10:22. ▲ imię Baalowe: Wzywáli [prorocy] imienia Báálowego odporánku áż do południá, mowiąc: O Báálu, wysłuchay nas! BG 1Krl 18:26. ▲ kapłan Baalowy: Potem wszedł wszystek lud do domu Baalowego, i zburzyli go, i ołtarze jego, i bałwany jego połamali, Matana także kapłana Baalowego zabili przed ołtarzami. BG 2Krl 23:17. ▲ kościół Baalowy: I zeszli się wszyscy chwalcy Baalowi, tak że nie został żaden, któryby nie przyszedł. I weszli do kościoła Baalowego, a napełniony był dom Baalowy od końca aż do końca. BG 2Krl 10. ▲ ołtarz Baalów: ▲ prorok Baalowy: Przetoż teraz pośli a zbierz do mnie wszystkiego Izráelá/ ná gorę Kármel; y Prorokow Báálowych cztery stá y pięćdziesiąt; przytym proroków gájowych cztery stá/ ktorzy jadáją z stołu Jezábele. BG 1Krl 18, 19. ▲ słupy Baalowe: ▲ zbór Baalów:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM