W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2013
ALIANSA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: ALIANSA, *ALIANZA
Słowniki:
T (aliansa), L (aliansa; bez cyt.), SW (aljansa) notują
SStp, SXVI, Kn, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1690-1696
Formy: lp M. aliansa; D. alianzy; B. aliansę
Etymologia: <fr. alliance>
Znaczenia:
»umowa między państwami, dygnitarzami dotycząca wzajemnej pomocy w określonym celu, przymierze, układ, porozumienie«: [Trybunał Koronny] dla alianzy jmp. marszałka swego nie chciał przystępować do niczego. SarPam 289. Dla tego tym barziey było potrzeba, aby z Moskwą do traktowania zaczęta ale ozięble popierana Aliansa, czym prędzey do poządanego skutku przyprowadzona była. HistStan 94. Alians, Aliansa, Aliansya. Bündniß, Alliance. aliance, ligue. [...] wpraszać się w aliansę. T III 5.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ALIANCYJA, ALIANS.
Autorka: BR-K