W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2019
*ALIENOWANIE rzecz. n
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1642
Formy: lp N. alienowaniem
Znaczenia:
»wydalenie, odprawienie«: Stygar ma to [przewinienie robotnika] donieść starejszym [...] jeśli starejsi nie skarzą, stygar alienowaniem, jako w statucie, skarze. InsGór 1642 23.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ALIENACYJA.
Autorka: KS