W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2020
ALIGACJA rzecz. ż
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1643
Formy: lp M. aligacja; D. aligacjej
Etymologia: <łac. alligatio 'przywiązywanie, wiązanie'>
Znaczenia:
1. »mieszanina metali, stop«: Ludovicus Colladus in sua Practica Manuali mosiądzu nie wspomina: rozumiem dla tego, yż to kruszec barzo kruchy, y do tey alligáciey nie wiele pomagáiący. Y ták czyni śpiże tylko ze 100. funtow miedzi y 8. fontow ceny, y rozumie, yż to dobra y zprobowána alligátia iest. UffDekArch II, 104.
2.mat. »sposób obliczania cen artykułów mieszanych«: Stoi tedy ták álligátia wszytká. GorAryt 128.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: BR-K