ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2015
TOWARZYSZ rzecz. m
Słowniki:
SStp, L, SWil, SJP notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?) nie notują
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: towarzysz aptekarski:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: czopowy towarzysz »współuczestnik pijaństwa«: Niektora Zoná miáłá Mężá srogiego Pijánicę ktory co dzień ná dobrey myśli rad bywał. Czásu jednego poszłá do kárczmy/ gdzie Mężá swego przy czopowych towárzyszách ktorzy ná się szklenicámi strzeláli y kosterowáli/ tráfiłá. GdacKon 26. ▲ towarzysz pancerny: Był też ten abusus w Woysku Litewskim że Towarzysz Husarski Petehorski, albo Pancerny chował po Kilkanascie luznych czeladzi, którym nie Panowie ale oni Panom od siebie płacili dawaiąc Kożdy od siebie po talaru bitym. OtwFDzieje 43.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Pies przy kości, chłop w miłosci, nie rad towarzyszowi. JaśDict 117.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: