ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2021
PRZYSPOSOBIENIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp D. przxysposobienia
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWszytkie te przymioty do przysposobienia przyiáźni Wmći Iego M. P. N. stacżáią się máiąc I. M. zdawnáw záchowániu z zacnemi Przodkámi Mmći M. P. życży sobie żeby y szcżerą przyiaźń nietylko Wmći M. P. záwdźięcżyć/ ále y Vpominkiem tym oświadczyć nie zániechał... SpiżAkt C3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK