ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2021
OBRONNIE, OBRONNO przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: obronnie; obronno
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTem szczęściem rozruchany hetman cesarski, ruszył się z obozem pod Hornę, gdzie groff z Turna z wojskiem obronnie leżał. DembPrzew 28. [...] Ia będąc Panem y Krolem Katholickim/ tedy większą y lepszą nádzieię záwsze mam wprzod w Bogu w Troycy iedynemu/ w przyczynie przenaświętszey Bogárodzićielki/ y w pomocy wszech świętych y Pátronow nászych Polskich: á toż nie ták vfam śmiele Miástom/ Zamkom/ Ostrożkom Fortecom/ obronno y ostrożno murowánym Wáłámi/ Rowámi/ Kopcámi/ Koszámi/ Básztámi y Wieżámi/ strzelbą gęsto ognistą potężnie nárychtowánym/ iáko vfam w Bogu w Troycy iedynemu/ przy Wierze prawdziwey Kátholickiey Rzymskiey. StarWyp D4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM