ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2021
PRZYTŁUMIAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1635
Formy: cz. prze. lm nmos 3. os. przytłumiały się
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTemu [bólowi głowy]zábiegáć płokániem ust prostey źimney wody/ po wypićiu używániem ábo konfektu rożánego/ ábo pigwowego: áby iáko pokrywką przytłumiáły się/ y záwieráły dole dymy/ á źimną záś odgániáły od głowy. PetrJWod 39.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK