ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2021
GRABIĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Formy: bezok. grabić
Znaczenia:
1. »posługiwać się grabiami, zgarniać coś za ich pomocą«: Do siana powinni iść grabić jednym na łęgu, póki go staje; w żniwa każdy powinien robić sierpem dni 7, grabiami dni 7 o pańskiej strawie i chlebie raz na dzień. Inni za przywilejem i kontraktem równo robić mają. InwChełm 48.
2. »rabować«: IADWIGA Corká Ludwiká Krolá Polskiego/ gdy ią poiąwszy Iágieło Kśiążę Litewskie/ został Krolem Polskim/ y według zwycżáiu Litewskiego/ podwody v Polakow bráć roskazał/ á nieposłusznych grábić: á oni Krolowey z płácżem prośili o przycżynę/ żeby ná nie ten ćiężar przedtym w ich kráiu niesłychány/ nie był wkłádány: rozważyłá to Krolowi/ pokazawszy mu że się to w Polszcże nie záchowuie/ zácżym Krol on grábieże wroćić roskazał. BudnyBPow 145.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG