ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2021
*GAJENIE rzecz. n
Słowniki:
SStp (w in. zn.), SXVI (w in. zn.), SW, SJP notują
Kn, T, L, SWil nie notują
Formy: lp D. gajenia
Znaczenia:
»sadzenie lasu, zalesianie«: Tenże 1 nadaną mu, jako sam powiada, na pilnowanie boru Rybińskiego, aby przestrzegał gajenia i wiernie oddawał pieniądze gajowe. InwChełm 209.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG