W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2023
*MIĘSOPUSTNY przym.
Warianty fonetyczne: *MIESOPUSTNY
Słowniki:
SW (mięsopustny) notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1624-1625
Formy: lp M. ż miesopustna // mięsopustna; D. m mięsopustnego; B. ż mięsopustną; N. ż mięsopustną; Ms. ż mięsopustnej; lm M. nmos mięsopustne; B. mos mięsopustnych; nmos mięsopustne; Ms. mięsopustnych
Znaczenia:
»karnawałowy«: Odpoczynek przez cały dzień po zabawach i biesiadach mięsopustnych. PacOb 145. Iáko Mięsopustnego Turá dźieći się stracháią, á stárzy żártuią; ták práwá się teraz boią, álbo lepszego ludźie sumnieniá, álbo co fortelu nie zwiedźieli. FredPrzysł D2. Potem, gdy mięsopustne nastąpią ostatki, Siostry, ciotki i kmoszki wymogą u matki, Że ją pośle do karczmy, lecz sto razy powie, Żeby cnoty jak oka pilnowała w głowie. PotFrasz4Kuk I 359. Wzięła ta mięsopustna traiedyja niedziel ze dwie i aż się na granicy pruskiej koło Hoczela i Mławy trochę oparła, bo aż tam Czarniecki na czas wojsko rozłożył, a podjazdami gdzie mógł w głębszych Prusiech Szwedów tępił, które się aż o Elbląg i Malbork opierały. JemPam 230. Mięso wykrawaj miernie na kiełbasy, Zwierzynka i to w mięsopustne czasy. ZbierDrużWir I 16. CO raz to więcey do Warszáwy przybywa Páństwá y ludźi rozmáitych y wesołość Miesopustna niemal co dźień odpráwuie się. AwWarsz_1699_21II 1. W Wárszáwie, nie ustáią dobre myśli, y ućiechy Miesopustne [...]. AwWarsz_1699_7II 1.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *mięsopustowy.
Autorka: ER