W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2014
*ALSZTYN rzecz. m
Słowniki:
L (XVII), SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1693
Formy: lm M. uż. nosob. alsztyny; B. uż. nosob. alsztyny
Etymologia: <niem. Hals 'szyja' + Stein 'kamień'>
Znaczenia:
»naszyjnik z drogich kamieni«: Cały obiad będzie o tym [...] mowa [...] iákie modne były stroie [w kościele] [...] iákie Kornety, Kufiety, Bonety [...] Agázánty, Mánty [...] Ankry, Szárpy, Alsztyny. HaurSkarb 519. W ten czas [w zapusty] widzieć każdy może obiecta luminosa et colorata, mianowicie owe świetne, wymyślne kornety [...] szustmany, ankierki, szarpy. alsztyny, podwoniki. RychKazNad 345.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS