ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2021
NAUZEA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: NAUZEA, NAUZJA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1680-1689
Formy: lp M. nauzea; C. nauzei; B. nauzeą; N. nauzją
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiBo choć [antimonium] nie poruszy/ nie znacznie jednak skutki swe czyni/ krew czyści/ do potu sposobi/ przez co i wielkie barzo choroby nieznacznie się leczą; A ták (iáko tenże i inni świádczą) stáie się lekárstwem práwie powszechnym/ przećiw febrom/ mániey/ hipokondryey/ epilepsiey/ obstrukcyi/ krwi zepsowániu/ szkorbutom/ kaszlom/ asthmie/ álbo ćiężkośći w pierśiach/ náuzei/ nie áppetytowi/ robákom/ boleśći głowy/ kolce/ boleniu bokow/ pleurze/ etc. SekrWyj 260. Dziąsłá częśćią bywáią czerwone, częśćią żołtáwe nabrzmiałe, czásem świrzbiące, z ktorych krew wodnista odchodzi; przytym ślin z ust częste odchodzenie, przez spluwánie, niespánie, w niektorych żáś wielkie ospálstwo, oddech ćięszki, Kászel, nauzea, ápetytu utrácenie żywot czasem wolny, á czásem trudny do stolcow, bokow rozdęćie bol w zywoćie, ná nogách wydáią się plámy, álbo krostki, częśćią śine, czerwone, á pod czás czarne, á nie tylko ná nogách, ále też y ná wstydliwych mieyscách [...]. CompMed 321. To z exchálacyi siarczystych, saletrzystych, słonych, z morza wynikáiących: y z samego powietrza tymi kwalitatywami zarażonego, ktore náuzeą czynią. BystrzInfHydr X3v. Ból po matce mojej sukcesyjny migreny dzień mię cały z nauzją i onych sukcesem trapił, w którym jako mi już nieraz przypadającym łazarzem jęczącym, do niczego potenczas niesposobnym się staję. RadziwHDiar 34.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW