W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2009
*ALTERNATYWA rzecz. ż
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1733
Formy: lp Ms. alternatywie
Etymologia: <śr. łac. alternativa; fr. alternative>
Znaczenia:
»dwie różne możliwości; wybór między takimi możliwościami«: Ieżeli to zda się bydź Possessori praejudiciosum proszę reflektowáć się, że przy alternatywie nic się nie traci; bo ieżeli memu chłopu byłoby wolno przenieść się do sąmsiada, mógłbym się zapewne spodziewać, że cudzy chłop przy takiey powszechney wolności, przyidzie do mnie na iego mieysce. LeszczStGłos 104.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ALTERNATA.
Autorka: BR-K