ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2008
WYKŁAD rzecz. m
Słowniki:
SStp, Kn, L, SWil, SW, SJP notują
SXVI (?), T (?) nie notują
Formy: lp M. wykład; D. wykładu; B. uż. nżyw. wykład
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTen [wspomniany powyżej] punkt należy do przed idącego zdania y własnego tych słow dziś będziesz ze mną w Raiu wykładu Theophilektowego a on go przyszył do wykładu tychże słow Anagogicznego: y on go nienależnie przywodzi. SmotEx 37. Tedy przyszli mędrcy i praktykarze Chaldejscy, i wieszczkowie; i powiedziałem im sen, a wszakże wykładu jego nie mogli mi oznajmić. BG Jk Dan, 4, 7. Słowo Łácińskie ábo Polskie nic nié znáczące péwnego ábo z-áféktu iákiego náglé wymowione/ ábo trudne do własnego wykłádu […] Rum/ puk/ plásk/ bá/ terefere. Kn 1022-1023. Wykład czégo trudnego/ wykłádánie Explicatio rerum facilis: explicatio fabularum [...]. Kn . WYKŁAD Vt, Re, Mi, Fa, Sol, La. Głosow tych sześć Muzycznych. Według Muzykow y Kántorow/ Wokalistow/ Choralistow/ Instruwentalistow [!] ogolnie wszystkich/ secundum Praecepta ich/ POLITYCZNIE OPISANY. WykGłosBad 27.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: duchowny wykład: Duchowny wykłád/ wyrozumienie czégo. Interpretatio, [...] Sensus. Kn 153. ▲ wykład słów: Wykład słów/ dobywánie poczatku ábo własności słów. Etymologia. [...]. Kn 1315. ▲ wykład snu: A przetoż wydany jest ode mnie dekret, aby przywiedziono przed mię wszystkich mędrców Babilońskich, którzyby mi wykład snu tego oznajmili. BG Jk Dan, 4, 6.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: