ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2021
NABOŻNOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy: lp M. nabożność; D. nabożności; B. nabożność; N. nabożnością; Ms. nabożności
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMasz czegoś záwsze pożądáłá, záśpieway piosnkę, iżeś złośćią ludzką, á nie twey wiáry pobożnośćią świát zwyćiężyłá, Do ćiebie záćiąga ludzi, nie ich nabożność, álbo cżyste sumnienie, ále rozmáitych złośći popełnienie, y hadrunkow rospráwá pieniędzmi nábyta. SmotLam 69v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW