ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2021
NOWOAUKCJONALNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1703
Formy: lp D. n nowoaukcjonalnego
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPonieważ zaś na Seymie teraźnieyszym zapłata tak na dawne zasługi, iako y na nowe aukcyonalnego Woyska podatkami w Konstytucyi wyrażonemi iest obmyślona, które Podatki co pułroka na Trybunał Skarbowy przez Woiewodztwa y Ziemie sun paena peculatús wnoszone być powinny; więc Trybunał Skarbowy dwa razy w Roku iednym po wyiśćiu dwoch Cwierći, pro oportunitate czasu, ktory na pierwsze Kadencyi, lege praesenti praefixa naznaczyć y determinować tenże Trybunał ma, odprawowany będźie; Ná którym Wielm: Podskarbi Wielki Koronny, Podatkow na Seymie teraźnieyszym uchwalonych omnem inspectionem maiący, sposobem Konstytucyi o Podatkach wyrażoney, nadawne zaś załugi y nowoaukcyonalnego woyska, za wiadomością y dyspozycyą tegoż Trybunału, do Poborcow Assygnacye wydawać będźie, y na nich sam Wielmożny Podskarbi Wielki Koronny, także y Kommissarz Woiewodztwa albo Ziemie, do ktorey wychodźić będźie, podpisać się maią. KonstLub 97.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW