ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2021
MIŁOWANIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Formy: lp C. miłowaniu; N. miłowaniem
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiCżłowiek powyższony/ tedy rozumem się spráwuie/ gdy sam śiebie pozna/ bo to iest naywiętsza mądrość sámego śiebie poznáć/ żeby miłowániem sámego śiebie cżłowiek nie był okłáman/ też áby nie mniemał się być dobrym/ nie będąc nim. BudnyBPow 81. Sámą ich nieprzyiáźnią wzbudzam i przywodzę się ku miłowániu ich szczeremu szczerze dla ćiebie Bogá mego/ i dla miłośći IEZVSA moiego/ miłośći nieprzyiaćioł/ i przykazánie/ i przykład ná sobie dáiącego; choćiasz ábowiem się iákokilwiek mnie vprzykrzyli/ ábo i vprzykrzáią/ są iednák okupem IEzusowym/ są bráćią moią są Synámi twoimi/ są Krolestwem i Dźiedźictwem/ i Obrázem twoim. DrużbDroga 424.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER