ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2008
*OGRODNICZY przym.
Słowniki:
L, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?), SWil (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. ż ogrodnicza
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dłubaczka ogrodnicza: Dłubáczká ogrodnicza/ Scalprum, [...]. Kn 121.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: chałupa ogrodnicza (sz. zm.): Folwark Wyspowo [...] Chałup ogrodniczych, w ktorych ludzie mieszkają 3, czwarta pusta. OpisKról 120-121. Ogrodnicze chałupy popalone i ludzie powymierali, żadnego niemasz ogrodnika. OpisKról 367.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: