W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2007
*ALWAR rzecz. m
Słowniki:
L (XVIII), SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SW nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1699
Formy: lp B. uż. nżyw. alwar
Etymologia: <z łac. Alvarus '(Emanuel), autor XVIwiecznego podręcznika gramatyki. łacińskiej'>
Znaczenia:
»podręcznik gramatyki łacińskiej, używany w szkołach jezuickich«: Indultum napisano za żart w trybunale szlachcicowi, co miał dać na tablice w cale złotych półosma, że rzekł: Tablica tak droga! Wzdyć za Alwar dam kopę. A, to co? dla Boga! KorczFrasz 3-4. W szkołach dał mi Pan Bóg wielką pamięć, tak dalece, że raz de erroribus cały alwar przerecytowałem. MatDiar I, 36.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS