ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2021
NIEDŹWIEDZI przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. m niedźwiedzi; ż niedźwiedzia; n niedźwiedzie; D. m niedźwiedziego; ż niedźwiedziej; n niedźwiedziego; B. ż niedźwiedzią; N. n niedźwiedzim; Ms. ż niedźwiedziej; lm B. nmos niedźwiedzie; Ms. niedźwiedzich
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNiedzwiedzia łápá/ álbo Wodny y płonny Barscz [...]. SyrZiel 172. Item żółć Niedźwiedźia záżywáná, wielom pomaga. PromMed 57. JEżeli się często twárdość iák guz w słábiznach lub w iedney lub w obu wydáie stronach, co się nayczęśćiey z wiátrow z kiszek tám się wkradáiących tráfia, ná ten czás násmárowawszy sadłem Niedźwiedźim w tyle niżey krzyżow, naprzod to iest tám gdźie guz, przyłożyć máteracz z źioł to iest włożywszy do niego kwiátu Rumienkowego, naśienia Kopru prostego y prosa, upráżywszy w mleku, potym pásem podwiązáć, y kto temu iest podległy, dla beśpieczeństwá ma záwsze w páśie chodźić. PromMed 146. Ta osoka zaczyna się od marca, trwa do maja, w którym jadło: śnitki i chrobustów, po myśliwsku zaś żyr, się zaczyna niedźwiedzi. RadziwHDiar 208.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz niedźwiedzy.
Autorka: AW