W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2020
AŁTYN rzecz. m
Słowniki:
SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy: lp M. ałtyn; ~ lm M. uż. nosob. ałtyny; D. ałtynów
Etymologia: <rus. ałtýn>
Znaczenia:
»drobna moneta moskiewska«: Autyn ma w sobie 3. kopieiki. BystrzInfRóżn Aa2. W Moskwie idą [...] Grywienniki. Poł Grywinniki. Autyny. Kopieyki. BystrzInfRóżn Aa2. Piać Autynik ma w sobie 5. Autynow, to iest kopieiek 15. BystrzInfRóżn Aa2r.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS