ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2021
NIGR rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1740
Formy: lm D. Nigrów
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiHiszpáni ten Kráy zástáli znácznie ludny, y dobrze rządzony, máiący Krolestwa dysponowáne, y Rzeczypospolite, Mexykáńskie iednák Krolestwo náyznácznieysze było, ále Tyrannia y okrucieństwo Ferdynanda Hiszpanow nád tym ludem, znácznie uięły liczby Amerykanow ták, że teráź więcey pustyń, procz iednák Amerykánow iest teráź więcey tám Hiszpánow codzień przybywáiących, wiele iest tákże Kreolow, ktorzy idą od Hiszpanow iáko y Nigrow, álbo Murzynow, ktorych tránsportuią z Afryki dla robienia około kruszcow, tákże wiele Metysow rodzących się z Małzeństw pomięszánych między Hiszpanami, Murzynámi y Amerykánámi, te 3. Národy są Wiáry Kátolickiey, ále bárdziey przeź boiázń Hiszpanow, y Inkwizycyi postánowioney. ŁubŚwiat 640.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW