ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2021
NORMAN rzecz. m
Warianty fonetyczne: NORMAN, NORMANN, NORMAND, NORTMANN
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy: lm M. uż. osob. Normani // Normandzi; Nortmannowie; D. Nortmannów; C. Normandom; N. Normandami
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiImperium zachodnie przyszło iuż było do wielkiego zćisnienia; gdyż mu nie zostawáło tylko Germánia/ á część Itáliey: bo iuż Papież spokoynie trzymał niemáłą część Itáliey: Wenetowie też będąc iákby we śrzodku miedzy oboygiem Imperium/ żyli/ iáko y przedtym cum absoluta libertate, mieli statum dominij independentis: á krolestwo Neápolitáńskie y Sicilia/ ktore Normáni odięli byli Cesárzom Greckim/ przyszli iuż byli ná Feudum Kośćielne/ naprzod pod Clemensem Antipapą/ á potym pod Mikołáiem wtorym/ y successorámi iego/ ktorzy dla pospolitego dobrá ápprobowáli w tey mierze ono/ co był Antipapá vczynił [...]. BotŁęczRel III 69-70. Jednego dnia tak, jako miewał w obyczaju, Jeżdżąc z miasta do miasta i z kraju do kraju, Stanął nad rzeką, która dzieli z Normandami Brytony, bodąc blizkie swe morze rogami; Ze dżdża, z rozpuszczonego od gorąca śniegu Wezbrawszy, biegła w bystrem w one czasy biegu, A w jednę zgromadzone kupę wielkie wody, Zrzuciwszy mosty, wszytkie pobrały przechody. ArKochOrlCz I 173.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz Normandczyk, Normanczyk.
Autorka: AW