ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2021
KILKAKROĆ I licz.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1624-1673
Formy: kilkakroć
Znaczenia:
»kilka razy«: [...] zastawszy nazaiutrz hardy Kantemir-Basza próżne taboru umyślnie ścisnionego miejsce, rozumiejąc, że to z bojaźni było ustąpienie, frasował się, że nas upuścił, y z wielką furią przypadł do nas ze wszytkim komunnikiem ledwieśmy byli stanęli, natarł kilkakroć, trzymałem woysko w kupie, na harc niewypuszczając, a w szerokie pole szykiem i taborem dobrze sprawionym powoli postępując. KoniecSListy 258.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: po kilkakroć »kilka razy«: Aleć i o drugim na zimę, o com po kilkakroć do W. K. Mści, Pana mego miłościwego, pisał, potrzebaby zawczasu myślić: bo w tém z powinności mojej przestrzegam, że przez niego, zatrzymania wojska na zimę, lubo i zupełna płaca dójdzie, sposobu niewidzę. KoniecSListy 119.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz kilakroć.
Autorka: AWZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2021
KILKAKROĆ II licz.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1650
Formy: M. kilkakroć; B. kilkukroć; N. kilkąkroć
Znaczenia:
»kilka«: Nieprzyiaćiel we trzech mil w stu tysięcy idźie Albo w kilkukroć/ á my niewiemy kędy iest. Dam pokoy/ bo áż serce boli y wspomináć. OpalKSat1650 174. NAznácżona iest ode Dworu tutecżnego Deputácya ná powrocenie Principi de Monaco konfiszkowánych dobr/ z tą kondycyą/ żeby wroćił Dźierżawcom wszytkie nápráwy y przebudynki/ co kilkąkroć sto tyśięcy talerow nie odpráwi. MerkPol 92. Beśpiecznie rzekę Swecya Mácochá iest W. K. M./ Mátká Polska/ ktora z-swym wielkim Krolem ná wszystek świát tym słynie że we Swecyey contemptus et desertus à suis, tu gloriosus et conservatus: We Swecyey Krole przez zdrádę zábijáią/ tu kilkákroć sto tysięcy poddánych głowy położą zá zdrowie W. K. M. PisMów II 72.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW