ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2021
JWJM I skrót od JAŚNIE WIELMOŻNY JEGOMOŚĆ
Warianty graficzne: JWJM I , JWJM. , JWJMĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1723-1747
Formy: lp M. jwjm.; D. jwjmci; C. jwjmci; B. uż. żyw. jwjmci; uż. nżyw. jwjm // jwjm.; N. jwjmcią; Ms. jwjmci
Znaczenia:
»jaśnie wielmożny jegomość«: Folwark ze wszytkimi budynkami do niego należącymi, jako to: owczarnia, stodoły, stajnie, obory, chlewy, wozownie, krownie, wolarnie z domami całej wsi spalonej górnej, przez JWJMci p Józefa Potockiego, wojewodę kijowskiego, po ascensie JWJMciX Teodora Potockiego z chełmińskiego na warmińskie biskupstwo, natenczas sede vacante z wsią wystawiony, teraz za śp. JWJMciX Bokuma w tym folwarku nic nowego nie przybudowano, oprócz że temu wszytkiemu dobrą konserwacją dano z poprawą należytą dachów i drzwi u stodół. InwChełm 10. Accessit do inwentarza chałupa, ale nie teraz wystawiona, jeszcze przed JWJMciąX Bokumem, w wiązarek i lepionkę, z wystawą, na słupach 3, drzwi do niej z tarcic na zawiasach. InwChełm 11. W bramie przy bale [!] od JWJMci Dobrodzieja feliciter panującego hak nowy żelazny z 3 rogami. InwChełm 125. Eiusdem die jadłem obiad u drugiego zastawnika dóbr moich Chrzanowa JM pana Rejbnica, po którym przejeżdżając przez trzeciego zastawnika dóbr moich Puperowa w tenucie WM pana Denhofa, kapitana bywszego w regimencie buławy polnej WKL-go JWJM pana Denhofa, brata stryjecznego lodzonego tegoż, na moment wstąpiwszy, stanąłem w Słucku. RadziwHDiar 28. Spocząłem po wizycie mi oddanej niezupełnie, bom się rusz do Radzyna oddać dawno zamierzoną wizytę JWJMci panu Potockiemu staroście tłumackiemu [...]. RadziwHDiar 72. To jest, dlaczego Klemens XI ociec święty, JWJM. ksiądz Popławski, biskup inflantski, w Rzymie biskupem świętym nazwany, wielce go sobie poważali. MatDiar 491.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz jaśnie, jegomość, wielmożny.
Autorka:ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2021
JWJM II skrót od JAŚNIE WIELMOŻNA JEJMOŚĆ
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. jwjm
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiSamochętnie spomniany JM pan starosta, na sprawę zarobiwszy w trybunale koronnym, dziś świecić na tymże oczyma do Lublina rusz się, wygranego niemylnie w nim za mocną protekcją i powinienie dystyngwowaną powagą JWJM pani wojewodziny pomorskiej, matki i dobrodziki naszej, w życiu najjaśniejszego króla jegomości Stanisława heroiną całej Polski nazwanej, spodziewając się skutku. Niepoprawne zródło .
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz jaśnie, jejmość, wielmożny.
Autorka: AW