W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2011
CHŁOPAS rzecz. m
Słowniki:
SXVI notują
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lp M. chłopas
Znaczenia:
1.ekspr. »człowiek mieszkający na wsi, utrzymujący się z uprawy ziemi, rolnik; człowiek niskiego stanu«: On [Jan Dobrelowski] udawał ze zKrakoski Zięmie iest sliachcic, a chłopas nieprawdę powiedał. TrepNekLib 72.
2.ekspr. »człowiek, mężczyzna«
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Chłopás dobry ẃ załebku, á godny ẃ náuce, Przyiaciel záś ẃ vczynku, ma stánąć w tey sztuce. ŻabFor C3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM