ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2021
WCZYTAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: cz. przy. pr. lp 3. os. wczyta się
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWiersz w nászym ięzyku przytrudnieyszy, y podomno vszom polskiem, iáko nie przywykłem, zwłaszczá poki się weń kto nie wczyta, nie smáczny; iednák áby się pokazáło, że ięzyk nász nie iest nád inszy vbogi... TasKochGoff 3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK