ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021
P skrót od PAN
Warianty graficzne: P , P.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1628
Formy: lp M. p.; D. pa; C. p; B. uż. żyw. p.; W. p.
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiW ten koniec zumysłu to czyniłem ábym wszytkie Słowieńskie narody oraz P Bogu memu w święty iego Oycowski Przemysł z częśći mey Kápłáńskiey podał y poruczył/ prosząc iego świętey dobroći/ áby wszytkim nam iákiemi on wie sądámi proszone przez niego v Bogá Oycá swego IEDNO być/ y iák iednymi vstámi/ y iednem sercem wewnątrz Cerkwie iego świętey przechwalebne y Przeuwielbione Imię Oycá y Syná/ y S. Duchá chwalić/ y wysławiáć/ dárowáć racżył. SmotApol 7. DObrze to był niektory z mądrych powiedźiał Moy Mciwy P. że miłość iest iáko Mágnes ktory twarde żelazo poćiaga zá sobą/ znákiem powinney wdźięcżnośći y vprzeymośći. SpiżAkt B3. Tandem tedy tadiosus odebrałem Pisanie wPa de data 12 Maji z Belwederu na ktore brevibus wmPa przy zwykłey moiey respondendo, powolności proszę wielie abym częzszą Sciendorum de Nostro Statu mogł coronam od wmc Pa notą, ei iam teraz na dwoch zturbowany, ile cum hoc gente Rozgoworach subtrako nieco Calamum referuiąc Się na kopią Listu do krola Jmc fusius Pisanego, z ktorego totum parce naszey patetis wmc Panu robur, oczym ulteriori priora non disputando protractione zostaie etc ut Sup Post Scriptum. CzartListy 185. Tego roku kłóciłem się z Kaczanowskim, który nie dał spokojnie wysiedzieć się, opiekuna mając nad sobą p. Ogińskiego starostę żmujdzkiego, którego potencyą najeżdżał i wojował mię póty, aż się musiałem postarać o życiu jego. ZawiszaPam 26. Zeby się zaś nie zdawało, iż samych tylko Mizantropow do towarzystwa naszego przypuszczamy, piąte mieysce zasiada Jmć. P. Gwilhelm Honeykomb, stary galant. Monitor 20.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz wmp, wmmp. I, wmmpp..
Autorka: AW