ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2013
KOZA rzecz. ż
Słowniki:
SStp, Kn, L, SWil, SJP notują
SXVI (?), T (?), SW (?) nie notują
Formy: lp M. koza; D. kozy; B. kozę
Znaczenia:
»zwierzę domowe«: Kozá/ Capra [...]. Kn 131. Cåpra. Kozá. KnŁacPol 110. Przysmak taki że by koza wrzeszczała gdy by iey gwałtem wlał. PasPam 166v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: koza dzika »kozica«: Kozá dźika/ skálna. Dama [...] v. Sárná. Kn 131. Capra siluestris. Kozá dźika. KnŁacPol 110. Dāma, [...] Kozá dźika. KnŁacPol 200. Dāmŭla. Koza dźika. KnŁacPol 201. Na łbie rogi dwa zakrzywione takie iak ukozy dzikiey. PasPam 65.
Związki frazeologiczne: ekspr. kozę doić »czerpać zyski«: Iedni się wtym krolowi chcieli przyłuzyć ze by pokazawszy swoię zyczliwość y pieczołowanie tym bardziey koze Francuzką doić. PasPam 191.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: doić kozę:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Nié wie gdzié kozy gnano. Inszego świátá człowiék. KnAd 556. ● (war.) Cáły báran (ábo cáła kozá) i wilk syt niéch będzié. KnAd 55. Podatkow y płace woiskowey rationes trzeba uwazyc iakoby ze lzem ubogich bydz mogły, y aby był y Wilk syt y koza cala. OpalKListy 527. ● (war.)
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas