ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021
MIESZCZKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: MIESZCZKA, MIESCZKA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: post 1603
Formy: lp M. mieszczka // miesczka; D. mieszczki; C. mieszczce; B. mieszczkę; ~ lm M. mieszczki; D. mieszczek; C. mieszczkom // miesczkom; N. mieszczkami
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTegoż czasu Malcherową, mieszczkę krakowską, białogłowę w lat ośmidziesiąt, o żydowską wiarę spalono na rynku w Krakowie, na co patrzyłem. GórnDzieje 150. 29 iulii. Anna Szumerowa miesczka lwowska oddała votum srebrne, twarz, ofiarowawszy się w ospie ku obrazowi temu. InwDomLwowGęb 326. Nuż ná on czás był tám jákiś gorliwy y surowy Burmistrz M. Cato, ktory pysze był w głowę Nieprzyjaćielem; y stárał śię niezmiernie o to/ żeby oná pychá byłá szyję złamáć mogłá; y dlategoż nákazał pewny szácunek/ ktory od pychy dawáć muśieli/ dozwalájąc Miesczánom y Miesczkom/ Młodźieńcom y Pánnom/ tákie y owákie kosztowne stroyne száty nośić/ tylko że ták á ták wiele od nich dawáć muśieli. GdacPrzyd 33.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER