W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2009
BADANIE rzecz. n
Słowniki:
notują
Formy: lp M. badanie; D. badania; N. badaniem; ~ lm B. badania
Znaczenia:
1. »wypytywanie, śledztwo«: Bádánie/ Disquisitio [...] Discussio [...] Inquisitio, inuestigatio [...] Examinatio [...] Scrutatio [...] Requisitio [...] Scitatio. Kn 11. Dowiádowánie się/ vide Bádánie. Kn 143. Nie trzebá [...] nikogo ná torturę (ná męki) bráć dla bádánia y wywiádowánia się prawdy: Wino (pijáństwo) zdradza (objáwia) tájemnice. GdacPan 8.
2. »dociekanie, studiowanie, zgłębianie«: Iáko się wda [człowiek] w głębokie bádánia/ tedy wielkość táiemnic zátłumi miáłki rozum iego/ ták że nic zrozumieć nie mogąc/ nic potym wierzyć nie będzie. StarKaz II, 7. Wydworne badanie miałobyć się nadać ale żeś Totumfacki, tedyć wiedzieć totum iest nie od rzeczy. AndPiekBoh 149. Badanie Erforschung. KellGram 227.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK