ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019
MEAT rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy: lp M. meat; D. meatu; ~ lm M. uż. nosob. meaty; B. uż. nosob. meaty; N. meatami; Ms. meatach
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiOleykiem rucianym w cebuli wielkiey vsmáżonym/ meaty one w vszu záwárte zátykáiąc [pomożesz uszom]. SykstCiepl 143. Niższá część [krtani] iest koniec dwoiáki, rozdzielaiący się na dwá meaty albo prowádzenie. KirchFac 45. Meáty álbo rurki mleczne y błoniste, ktore się kończą w brodawkách [...] przyprowadzáią y wyprowadzáią mleko. KirchFac 52. Cztery są meaty y niby kánały, przez ktore ogłos rzeczy pod słuch podpadaiacych do ucha wpada. BystrzInfCosm E2v. Cztery są meaty y niby kánały, prze ktore ogłos rzeczy pod słuch podpadaiących do ucha wpada. BystrzInfCosm E2v. Trzeci meat [w uchu] labirynt nazwany, rożnemi pomnieyszemi meatami y anfraktami podzielony. BystrzInfCosm E3. Drugi zá nim meat iest nákształt konchy wyrobiony. BystrzInfCosm E3r. Co się tycze samego powonienia ludzkiego? to w ten się dzieie sposob. Ze wonia przez nozdrza, dwa pierwsze meaty, y kość durszszlákową, się przebiwszy, w gębczasto mięsistych kanalikach się opiera. BystrzInfCosm E4.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: [Meat] błonisty:
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiOtworowe są te, kiedy kopacz obrąbi kilka kłapci na ścienie i nie może ich oprawići zbić, dokąd meatu nie uczyni wprzód dla czynienia flichtów, to jest dziur dla klinów. InsGór 1642 12. Kiedy już raz meat otworzony widzi do brania soli (jako to pod Szypowem się działo), a rozkazuje z inszych stron piece na też sól bić niepotrzebnie, przez to wielkie szkody skarbowi j. k. mci czyni. InsGór 1650 50. Albo z tąd że powietrze w podziemnych meatách y lochach záwarte, czyli to wody biegiem y morza fluktámi popędzone, czyli zágrzane gorącem siarczystych saletrzystych y innych mieysc mineralnych, á tym samym rozszerzone, większego szukáiąc mieysca, z impetem co raz wypada. BystrzInfAstrol 20 nlb. Te albowiem wody, ktore niżey firmamentu dnia drugiego nad ziemią zostawały, wszechnocność Boska, w podziemne lochy, kanały, meaty, y doliny zgromadziłá y nimi napełniła. BystrzInfCosm C1 r.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: