ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2021
SIEDEMDZIESIĄTY licz.
Warianty fonetyczne: SIEDEMDZIESIĄTY, SIEDMDZIESIĄTY
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1677-1690
Formy: lp lp M. m siedmdziesiąty; D. m siedemdziesiątego // siedmdziesiątego; B. m siedmdziesiąty; Ms. m siedmdziesiątym
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNiechajże się drukarze od tych czas nie mylą, Bo gdy rok tysiąc sześćset siedmdziesiąty ósmy Po Narodzeniu Pańskim liczono, jakośmy Posłów na sejm grodzieński obierali, jeśli Nie wiedzą o tym, czwarty Podgórzanie wnieśli; Ale co mówię, czwarty! cygańskim frymarkiem, Już odtąd każdy sejmik proszowski jarmarkiem. PotFrasz1Kuk II 200. Działo się we dworze Paczułtowskim maiętnosci WW. OO. Karmelitow Bossych pustelnikow, w Srzodę po niedzieli Białey, dnia szostego Kwietnia, roku Panskiego tysiąc szescset siedemdziesiątego wtorego przy obecnosci Wielebnego w Chrystusie Panu Oyca Laurentego a Sancta Maria, podprzeorzego, y namilszego brata Modesta od S. lana Krzciciela, prokuratora oekonoma konwentu Swiętego Eliasza proroka pustelniczego, Oycow wyzey pomienionych, y szlachetnego Andrzeia Molikowskiego, urzędnika, y Andrzeia Brozdy, gospodarza Paczułtowskich y innych ludzi obecnych. SprawyCzerUl 405.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz siedmdziesiątny.
Autorka: AW