ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2021
MINER rzecz. m
Warianty fonetyczne: MINER, MINIER
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1681
Formy: lp M. miner; N. minierem; ~ lm M. uż. osob. minierowie; D. minierów
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPotym zaraz posłany od Krola Miner do nich przyiachał y podpisany Pokoy im przyniosł, w ktorym się docżytali, ze trzeba dac dwoch Wielkich Panow w Zastaw Hanowi nim mu sto Tysięcy wyliczą, bo ieżeliby go ta summa niedoszła, tedy on z prożnemi rękoma od Zbaraza nie poydzie. HistBun 16. Chodzili po nim do pocałowania ręki pańskiej indzinierowie i minierowie cesarza jm., który z nim do Moskwy jadą. SarPam 341. Jan Delati Kápitan w woysku Litewskim, w expedycyách Moskiewskich y Kozáckich doznaney odwagi y męstwá, nobilitowány ná seymie 1662. Const. fol. 22. ktoremu przydáią, że był Minierem, y że gdy minę do Zamku Wileńskiego zapalał, z dźiałá mu rękę ustrzelono. NiesKor II 36.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER