ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2021
*LOG rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Formy: lm M. uż. osob. Logi; D. Logów
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMiedzy inszemi Pogány/ ktorzy mieszkáli w tymże mieśćie/ znáydowáli się y tácy (o ktorychesmy indźiey mowili) ktorzy ná pewnych mieyscách mieszkáiąc/ á zwano ich Logi/ vbiorem grubym/ y żywotem ostrym/ stáráli się zdobywáć sławy o cnoćie y świątobliwośći swey. BotŁęczRel IV 194.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB