Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2016
BAARAS rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. baaras; D. baarasa; N. baarasem
Etymologia: <Baaras 'nazwa doliny na płn. od Jerozolimy'>
Znaczenia:
bot. »egzotyczna roślina silnie trująca; Aglaophondes, Cynospastus«: Baczyć możemy/ że ma coś społeczności [rosiczka] z Cynospástem Eliánusowym/ ábo z Báárásem Zydowskim. SyrZiel 332. Z tego opisánia Iozephowego Báárásá/ vczynili szálbierze y mátácze/ po świecie sie tułáiący/ báśni/ przyszywaiąc go do Pokrzyku swego. SyrZiel 336. BAARAS od Syreniusza Medyka wytłumaczony Płomyk, ináczej się zowie AGLAOPHONDES, u Eliana CYNOSPASTUS. Jest to Ziele pod Jerozolimą od strony Pułnocney na Dolinie Baaras zwaney, rodzące się [...] Jest barwy płomienisto ogniowey: swieci wieczorem tylko, iako Zwierzęca Gwiazda: gdy kto zbliżá się do niego, zniknie. ChmielAteny I I, 638.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK