W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2023
WENERACJA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. weneracja; D. weneracji; B. weneracją; Ms. weneracji; ~ lm D. weneracyj
Znaczenia:
»cześć, szacunek, poważanie«: rzecz jest przecię niepochybna/ że Tyrańskie postępki Cesarzów Tureckich/ dawnoby były wzbudziły lud pospolity do sprobowania lekszego jarzma/ gdyby nie mieli w korzenionej w sercach swoich świątobliwej jakiejsi weneracji krwie Ottomańskiej/ którą kładąc za jedyny fundament Monarchii swojej/ nie można rzecz aby jej kiedy zapomnieć mieli. RicWielJMon 31. [...] ná tey Audyencyey, dáleko większa y osobliwsza nád innych wszystkich Ich Mośćiow Pánow Posłow, świadczona mi iest wenerácya [...]. EkscCar 2. Boć Imię W. M. Pana tej jest u mnie obserwy, jakiej i amicitiae Sanctum nomen odemnie wyciąga, i pondus beneficioorum wyświadczonych mnie łask, do niskiej nachylając weneracyj, pretenduje. BystrzPol F4. MEDYNA słowo znáczące Miásto Proroká, położone w Xięstwie Mekskim nád Rzeką Larkik wsłáwione u Máchometánow ucieczką Máchometá z Mekki, gdzie ten fáłszywy Prorok umárł Roku P. 631. y tám pochowány, á grob iego w wielkiey wenerácyi od Máchometánow náwiedzáiących go ze wszystkich stron, y dostátkámi swiecący. ŁubŚwiat 554. Zycie ich całe na proroctwo wieszczbiarstwo i wróżkę konsekrowane, posłanie ziemia, potrawa trawa, ziela i liście. Słońcu głęboką oddają weneracją, w Ganges rzekę zabrnąwszi tam się kąpią ku Słońcu, na ofiarę garścią rzucając wodę Ogień o sobliwie mocą słońca różniecony, w wielkiej maja obserwancyj, niedopuszczając mu zgasnąć. ChmielAteny1745 I 21.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK