W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2014
AMAZOŃSKI przym. od AMAZONKA
Słowniki:
SXVI, SW, SJP (w in. zn.) notują
SStp, Kn, T, L, SWil nie notują
Formy: lp M. m amazoński; D. ż amazońskiej; C. m amazońsku; B. m nżyw amazoński; n amazońskie; N. m amazońskim; Ms. m amazońskim; lm D. amazońskich
Znaczenia:
»odnoszący się do Amazonek«: Teraz nie zawiera [królowa] tych tam bram Amazońskich, y iuż wolne progi Amazon w każdy czas każdemu. AndPiekBoh 62.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: amazoński tryb: gors podwiązany amazońskim trybem ZatPrzydDoś 123. ▲ amazoński strój: Za przednią strażą ksiądz kanclerz koronny, generalissimus, sprawił szyk ogromny [...] Pani Rejowa w amazońskim stroju Znak nad nim trzyma, nie bojąc się boju. BatRokLub 115. Niech mi się to przypomnieć godzi, że na surową Jei\j kominacją, żebyś za Grafa w stroju i sercu amazońskim na plac przeciw mnie wyjechała, współ z płaczem zmieszanego mnie nabawiła śmiechu. ZatPrzydDoś 122. ▲ państwo amazońskie: Inne ich Regnántki były Marpesia, Orithia, Antiope, ostatnia Minothaea; ktorá gdy z Wielkim Alexandrem cielesnych szukáła roskoszy, zgubiła Pańſtwo Amazońskie y imie, według Justyná. ChmielAteny II 682. ▲ herb amazoński: Aż skoro Przywileiem, Lech Alexándrowym, Mieyscá z swymi Sármáty, Páństwom szuka nowym, Nie chcę czekáć trucizny między opiekuny, Puści sie y ten z Leonem ná zdánie fortuny, Gdzie Herb swoy Amazoński, ktory długoletnie Trwa, Toporem rzeczony, w ono drzewo wetnie. Ná ktorym Orzeł Polski gniazdo sobie ściele, y rozradza sie z czásem w wielkie Parentele. PotPocz 53. ▲ ród amazoński: GŁośny u Historykow, y poetow dzwonek, ze od sławnych nálezion Topor Amázonek. Pierwsza Pentesilea, z białey płci werbunkiem, Z tákim przyszłá Troiánom ná Greki rynsztunkiem. Nie mogłá iść Panieńska ręká z sercem w Sforze Więcey w Mieczu Achilles, niż tá ma w Toporze Z tąd, bo káżda rzecz idzie, zá swoim Authorem! Wszytek rod Amazoński, pisał się Toporem. PotPocz 52.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PO AMAZOŃSKU
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
»(ubrana) w strój do konnej jazdy«: Była zatem w monasterze Elizabeta, Piotra Wielkiego córka, która za fakcją Bestyszeffa i Ostermanna ministrów moskiewskich, z klasztoru wzięta, ubrawszy się po amazońsku, wzięła sama w areszt Minicha. MatDiar I, 172.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: BR-K